Chi tiết Chương trình

Chương trình giáo dục thể chất Physical Education

Vận động thể chất là nhu cầu thiết yếu của học sinh trong độ tuổi mầm non và tiểu học. Chương trình giáo dục thể chất đo lường một cách toàn diện tác động của các vận động thể chất hàng ngày đối với sự phát triển thể lực của học sinh theo phương pháp tiếp cận mới, năng động hơn và sáng tạo hơn. Tại Genesis School, toàn bộ giáo viên được tham gia huấn luyện, nhận hệ thống giáo trình và bài giảng bản quyền, được trang bị giáo cụ, sân bãi phù hợp tiêu chuẩn. Học sinh tham gia chương trình cũng liên tục được kiểm tra để bảo đảm bài học phù hợp với thể lực và trí tuệ của học sinh Việt Nam. 

Các đối tác của trường
Cambridge English
CFG
Stanstead College
VGBC