Chương trình

Chương trình

Chương trình giáo dục thể chất Physical Education

Chương trình giáo dục thể chất đo lường một cách toàn diện tác động của các vận động thể chất hàng ngày đối với sự phát triển thể lực của…

Chương trình giáo dục xanh kết hợp STEAM

Là đơn vị tiên phong trong việc đưa triết lý “Giáo dục Xanh” vào thực hành trong nhà trường, các môn học theo mô hình Green STEM giúp trẻ hiểu và…

Chương trình tiểu học

Chương trình tiểu học hội nhập kết hợp hài hòa giữa chương trình giáo dục quốc gia của Việt Nam và các phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế…

Chương trình mầm non

Chương trình mầm non hệ hội nhập và hệ song ngữ hướng tới phát triển đa năng lực của trẻ bao gồm: trí tuệ nhận thức, sức khỏe thể chất,…

Các đối tác của trường
Cambridge English
CFG
Stanstead College
VGBC