Chi tiết Chương trình

Chương trình tiểu học

Chương trình tiểu học hội nhập kết hợp hài hòa giữa chương trình giáo dục quốc gia của Việt Nam và các phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới, hướng tới 8 trên 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc tầm nhìn 2030. Là trung tâm tiền khảo thí chính thức của Cambridge English, các giáo viên đứng lớp được đào tạo và cấp chứng chỉ của Cambridge English. Chương trình tiếng Anh ESL và các môn học bằng tiếng Anh (Green STEAM, PE) chiếm đến 37% khung thời lượng chương trình. được thiết kế riêng cho từng độ tuổi, trình độ ngôn ngữ một lộ trình giáo dục rõ ràng, xuyên suốt từ tiểu học đến hết THPT, cùng các môn phát triển kỹ năng thiết yếu thế kỷ 21 đảm bảo cho các em học sinh tốt nghiệp tiểu học từ Genesis School có đủ năng lực ngoại ngữ, kiến thức, và trách nhiệm với xã hội để hòa nhập vào các bậc học cao hơn trong nước hoặc quốc tế.. 

Các đối tác của trường
Cambridge English
CFG
Stanstead College
VGBC