Đội ngũ phát triển

BAN GIÁM HIỆU

Học vấn:

- Cử nhân Khoa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Các đơn vị từng công tác:

- Hiệu trưởng Trường Liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield, Khu đô thị Ecopark

Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long, Hoàng Mai, Hà Nội

Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội

Trường Đoàn Thị Điểm, Mỹ Đình, Hà Nội

Học vấn:

- Thạc sĩ Giáo dục, Trường Đại học Leiden

Thạc sĩ Khoa học, Trường Đại học Erasmus, Rotterdam

Cử nhân Giáo dục, Trường Đại học Royal Conservatoire The Hague

Đơn vị từng công tác:

- Giám đốc Chương trình, Giám đốc đào tạo Trường Quốc tế Green School, Bali

Quản lý dự án “Trường học Xanh vì sự phát triển bền vững”, hợp tác cùng Liên Hợp Quốc

- Giảng viên cao cấp, quản lý chương trình Trường Đại học Inholland

Sáng lập tổ chức Mother Jungle International

Thành viên Ban cố vấn về phát triển bền vững của tổ chức HundrED

Cô Trần Thị Thu Hà

Học vấn:

- Cử nhân Khoa học, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Các đơn vị từng công tác:

- Phụ trách chuyên môn bậc Tiểu học, Trường Liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield, Khu đô thị Ecopark

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long

Giáo viên, cán bộ chủ lực Trường Phổ thông Liên cấp Vinschool

Giáo viên, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội

Cô Hồ Thị Thanh Hương

Học vấn:

- Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục

Cử nhân Quản lý Giáo dục

- Đại học Sư phạm Hà Nội

Các đơn vị từng công tác:

- Phó hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Gia

Quản lý Trường mầm non Mặt trời sáng,

Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, Đại học Thủ đô

Trường mầm non 10/10, Koala House

BAN CỐ VẤN

Học vấn:

- Thạc sĩ Khoa học xã hội, Trường Đại học Wayne State, Michigan và Trường đại học Middlebury, Vermont, Hoa Kỳ

Cử nhân Khoa học xã hội, Trường Đại học Kalamazoo, Michigan, Hoa Kỳ

Các đơn vị từng công tác:

- Tổng Hiệu trưởng Học viện Maine Central (MCI), Hoa Kỳ

Tổng Hiệu trưởng Trường Phổ thông Liên cấp Olympia, Hà Nội

Giám đốc Quan hệ Quốc tế trường Đại học Stanstead, Quebec, Canada

 

- Phó Hiệu trưởng trường Winchendon, Massachusetts


Cô Hồ Lam hồng-Cố vấn giáo dục

Học vấn:

- Cử nhân Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Lê-nin-grat (Liên Xô cũ)

Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tiến sĩ Tâm lý Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Các đơn vị từng công tác:

- Nghiên cứu viên chính, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Nghiên cứu viên chính, Viện Nghiên cứu Sư phạm Đại học Sư phạm Hà Nội

Giám đốc trung tâm UNESCO tư vấn phát triển Giáo dục, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam

Thành viên Mạng lưới khu vực châu Á, Thái Bình Dương cho trẻ nhỏ

Trường mầm non thực hành Hoa Sen, Giảng Võ, Hà Nội

Các đối tác của trường
Cambridge English
CFG
Stanstead College
VGBC