Giới thiệu

Chương trình tiểu học

Chương trình tiểu học

Chương trình tiểu học hội nhập kết hợp hài hòa giữa chương trình giáo dục quốc gia của Việt Nam…

Chương trình mầm non

Chương trình mầm non

Chương trình mầm non hệ hội nhập và hệ song ngữ hướng tới phát triển đa năng lực của trẻ…

Chương trình giáo dục xanh kết hợp STEAM

Chương trình giáo dục xanh kết hợp STEAM

Là đơn vị tiên phong trong việc đưa triết lý “Giáo dục Xanh” vào thực hành trong nhà trường, các môn…

Chương trình giáo dục thể chất Physical Education

Chương trình giáo dục thể chất Physical Education

Chương trình giáo dục thể chất đo lường một cách toàn diện tác động của các vận động thể chất…