Physical Education

Chương trình Tiếng Anh qua vận động dành cho học sinh mầm non và tiểu học Physic Education (PE)

Vận động thể chất là nhu cầu thiết yếu của học sinh trong độ tuổi mầm non và tiểu học. Chương trình giáo dục thể chất của trường được nghiên cứu và phát triển theo các phương pháp tiếp cận mới, năng động hơn và sáng tạo hơn. Tại Genesis School, giáo viên PE được tham gia huấn luyện, sử dụng giáo trình và bài giảng bản quyền, được trang bị giáo cụ, sân bãi phù hợp tiêu chuẩn. Học sinh tham gia chương trình PE được kiểm tra thể lực theo tiêu chuẩn phù hợp với các bài học theo độ tuổi.

Các đối tác của trường
Cambridge English
CFG
Stanstead College
VGBC