TRÔNG MUỘN

Nhà trường mong muốn mỗi học sinh được đón đúng giờ để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi sau giờ học. Tuy nhiên, để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu gửi con ở lại trường muộn, nhà trường có tổ chức dịch vụ trông nom các con với các lưu ý như sau:

- Dành cho các con có phụ huynh đăng ký dịch vụ này với nhà trường

- Giờ trông muộn được tính từ 17h00 trở đi. Phí trông muộn được tính từ 17h30 trở đi.

- Khi hết giờ học, các cô giáo đưa học sinh tới phòng trông trả muộn (phòng có sự giám sát của thầy cô giáo). Tại đây học sinh được tham gia các hoạt động nhẹ như đọc sách, hướng dẫn làm bài tập, chơi đồ chơi tại chỗ.

Phí trông nom được quy định như sau:

- Từ 17h30 – 18h30: 50.000 đồng

- Từ 18h30: 300.000 đồng/ giờ 

Các đối tác của trường
Cambridge English
CFG
Stanstead College
VGBC