Xe đưa đón

- Hệ thống xe bus Genesis School cung cấp dịch vụ đón tại điểm và tại nhà.

- Phủ khắp các tuyến chính của Hà Nội và khu vực lân cận

- Luôn có giám sát viên đi kèm.

Đối với dịch vụ xe đưa đón, Nhà trường tổ chức dịch vụ để tăng tiện ích phục vụ Học sinh, không nhằm mục đích kinh doanh. Mức phí được xác định dựa trên chi phí thực tế vận hành hệ thống xe bus trường học.

Mức phí xe bus đưa đón học sinh Nhà trường đã công bố là mức phí đón Học sinh tại điểm. Mức phí đón tại nhà sẽ căn cứ trên tình hình thực tế và tuyến xe cụ thể.

Vùng đưa đón

Một chiều

Hai chiều

Vùng 1: dưới 5km

VND 1.170.000 / tháng

VND 1.800.000 / tháng

Vùng 2: từ 5km trở lên

VND 1.430.000 / tháng

VND 2.200.000 / tháng

 

Các đối tác của trường
Cambridge English
CFG
Stanstead College
VGBC